Skąd wziął się golem?

Książki na temat kabały jak te pozycje podają różne interesujące informacje. W Księdze Stworzenia (w oryginale znanej jako „Sefer Jecira”) jest ponoć zawarta praktyczna instrukcja stworzenia golema, czyli istoty ulepionej z gliny, uczynionej na kształt człowieka, jednakże pozbawionej duszy i jakichkolwiek zdolności mowy.

tajemnice kabały

Najbardziej chyba znanym przykładem takiej istoty – która w późniejszych czasach przeniknęła z książek na temat kabały do masowej wyobraźni, a później również do świata filmu – jest golem praski, powołany – jak głoszą legendy – do życia przez rabina Bezalela w czasie nasilonych ataków na ludność żydowską w XVI wieku. Golem był, co oczywiste, istotą pozbawioną wolnej woli i własnego pomyślunku, działał więc jedynie zgodnie z podanymi wytycznymi. Jego twórca początkowo wypisał mu na czole słowo „emet”, oznaczające „prawdę” i wówczas golem bronił oskarżonych o oszczerstwa członków gminy żydowskiej. Kiedy jednak rozprawił się z owymi atakami, wpadł w szał i rabin zmuszony był go unieruchomić, co też prędko uczynił, zmieniając noszony na czole istoty napis na „met”, co z kolei oznaczało „śmierć”. Według niektórych wersji tej legendy, golem do dziś spoczywa gdzieś na strychu praskiej synagogi.

Znaczenie heksagramu

Heksagram bardzo często pojawia się wielu wierzeniach i kulturach na całym świecie. Co jednak mówi się o jego podstawowym znaczeniu?

magiczny heksagram

Amulet heksagram i jego znaczenie

Heksagram (https://www.czarymary.pl/p_856209_heksagram_unikursalny_srebro – zobacz przykład wykorzystania) został zbudowany z dwóch trójkątów równobocznych, które wierzchołkami skierowane są ku sobie. Bardzo wielu ludzi uważało, że jest to połączenie dwóch przeciwstawnych żywiołów, a także pierwiastka kobiecości i męskości. Jego korzenie sięgają aż po Daleki Wschód, gdzie znany był jako Wielka Yantra w hinduizmie oraz tantryzmie. Był on również uważany za symbol seksualnego zjednoczenia. Żydzi zaczerpnęli go z pełną świadomością jego seksualnej wymowy. Ponadto należy również przyjąć, że amulet heksagram stanowi odpowiednik znaku jing-jang, czyli połączenie przeciwieństw i panowanie nad nimi.

Amulet heksagram w magii

Heksagram jest jednym z silniejszych znaków magicznych. W magii oprócz tego, że pełni rolę uniwersalnego znaku magicznego i ochronnego, to stanowi również formę pieczęci. Heksagramem pieczętuje się dokonane rytuały. Często używany jest również jako wzmacniacz efektów magicznych. Bardzo chętnie wykorzystuje się go w różnego rodzaju biżuterii, talizmanach oraz amuletach. Jego najważniejszą rolą jest ochrona swojego właściciela przed złymi mocami.